AKTUALNOŚCI

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018DOKUMENTY PRZEDSZKOLNE

O NAS

Przedszkole Samorządowe nr 73 zlokalizowane jest na Osiedlu Dziesięciny. Jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie, zabawę i naukę dzieciom od 3 do 6 roku życia. Dzieci 6-cio letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przestronny plac zabaw wyposażony w dostosowany do potrzeb dzieci sprzęt oraz pięć sal zajęć wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne, pozwalają stworzyć dzieciom doskonałe warunki do zabawy, nauki i rozwijania uzdolnień, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. W naszym Przedszkolu zapewniamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych, rodzinnych, wycieczki, spotkania z artystami, przedstawienia teatralne i muzyczne, wyjazdy na przedstawienia do kina i opery. Imprezy te gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują wiele wzruszeń, a niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki. Organizujemy również zajęcia integracyjne dla rodziców, które wywołują wiele radości zarówno wśród rodziców jak i dzieci. Prowadzimy akcje charytatywne oraz konkursy dla dzieci i rodziców. Naszym podopiecznym zapewniamy bogaty program dydaktyczno - wychowawczy, zajęcia dodatkowe oraz opiekę stomatologa, logopedy i psychologa.HISTORIA

Przedszkole Samorządowe Nr 73 rozpoczęło swoją działalność 16 grudnia 1986 r. Pieczę nad placówką objęła Pani Dyrektor Maria Rymarczuk. Od roku 1997 funkcję Dyrektora pełniła Pani Anna Bagińska, która przez 10 lat swojej kadencji promowała placówkę w społeczności lokalnej. Od roku 2007 Dyrektorem Przedszkola jest Pani Jolanta Sienkiewicz pracująca w naszym przedszkolu od roku 1987, która zna i zaspokaja potrzeby placówki . Przez trzydzieści lat nasze przedszkole opuściło ok. dwóch tysięcy absolwentów, którzy po latach wracają do nas ze swoimi dziećmi.
"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.