O NAS

Przedszkole Samorządowe nr 73 zlokalizowane jest na Osiedlu Dziesięciny. Jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie, zabawę i naukę dzieciom od 3 do 6 roku życia. Dzieci 6-cio letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Przestronny plac zabaw wyposażony w dostosowany do potrzeb dzieci sprzęt oraz pięć sal zajęć wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne, pozwalają stworzyć dzieciom doskonałe warunki do zabawy, nauki i rozwijania uzdolnień, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. W naszym Przedszkolu zapewniamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych, rodzinnych, wycieczki, spotkania z artystami, przedstawienia teatralne i muzyczne, wyjazdy na przedstawienia do kina i opery. Imprezy te gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują wiele wzruszeń, a niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki. Organizujemy również zajęcia integracyjne dla rodziców, które wywołują wiele radości zarówno wśród rodziców jak i dzieci. Prowadzimy akcje charytatywne oraz konkursy dla dzieci i rodziców. Naszym podopiecznym zapewniamy bogaty program dydaktyczno - wychowawczy, zajęcia dodatkowe oraz opiekę stomatologa, logopedy i psychologa.


HISTORIA
Przedszkole Samorządowe Nr 73 rozpoczęło swoją działalność 16 grudnia 1986 r. Pieczę nad placówką objęła Pani Dyrektor Maria Rymarczuk. Od roku 1997 funkcję Dyrektora pełniła Pani Anna Bagińska, która przez 10 lat swojej kadencji promowała placówkę w społeczności lokalnej. Od roku 2007 Dyrektorem Przedszkola jest Pani Jolanta Sienkiewicz pracująca w naszym przedszkolu od roku 1987, która zna i zaspokaja potrzeby placówki . Przez trzydzieści lat nasze przedszkole opuściło ok. dwóch tysięcy absolwentów, którzy po latach wracają do nas ze swoimi dziećmi.
NASZA KADRA

Dyrektor

mgr Jolanta Sienkiewicz 


Nauczyciele:
mgr Barbara Głowacka - Purwin
mgr Kamila Kakareko
mgr Joanna Matejczyk
mgr Izabela Organek

/mgr Anna Puciłowska
mgr Małgorzata Popowska

/ mgr Anna Walendziuk
mgr Małgorzata Płonowska
mgr Edyta Rapkowska - Sieradzka
mgr Beata Turlik
mgr Joanna Wiereszka

Pracownicy obsługi:
Danuta Oksztul
Halina Glińska
Dorota Dąbrowska
Iwona Szuhalska
Maria Jurczenko
Halina Żyłkiewicz

Księgowość:
Teresa Dudzińska

Intendent:
Maria Mackiewicz

Kuchnia
Bożena Redo
Katarzyna Rymarczuk
Barbara Wysokińska

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.