BIEDRONKI
Nauczycielki:
mgr Joanna Wiereszka
mgr Edyta Rapkowska-Sieradzka

Nauczycielkom pomaga:
pani Iwona Szuhalska

Grupa pracuje: poniedziałek - piątek 6.00 - 16.00

Harce, hulanki
Sałatka owocowa
"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.