BIEDRONKI
Nauczycielki:
mgr Beata Turlik
mgr Anna Puciłowska

Nauczycielkom pomaga:
pani Maria Jurczenko

Grupa pracuje: poniedziałek - piątek 6.00 - 16.00

Zajęcia otwarte
Dzień Babci i Dziadka
Mikołajki

Wizyta w osiedlowej bibliotece

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.