MISIE
Nauczycielki:
mgr Jolanta Sienkiewicz
mgr Kamila Kakareko

Nauczycielkom pomaga:
pani Halina Glińska

pani Ewa Utko
Grupa pracuje: poniedziałek i piątek 8.00 - 15.00, wtorek i czwartek 8.00 - 15.30, środę 8.00 - 16.00
Dzień Rodziny
Takie tam ...
Dzień Babci i Dziadka
Mikołajki
"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.