MISIE
Nauczycielki:
mgr Jolanta Sienkiewicz
mgr Joanna Matejczyk

Nauczycielkom pomaga:
pani Halina Glińska

pani Dorota Dąbrowska
Grupa pracuje: poniedziałek i piątek 8.00 - 15.00, wtorek i czwartek 8.00 - 15.30, środę 8.00 - 16.00

W przedszkolu jest fajnie :)

Pierwsze zajęcia z języka angielskiego

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.