AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
www.przedszkole73.edupage.org

Konkurs dla dzieci i rodziców na wiersz pt. „Polska moją Ojczyzną” organizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do naszej placówki tekstów wierszy  w terminie do 16 marca 2018 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami.
Prace powinny być wydrukowane na papierze formatu A4, w 3 egzemplarzach. Zachęcamy do zilustrowania wiersza. 
Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 14, odstępy między wierszami – interlinia – 1,5).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku  do 26 marca 2018r.

 

***

Rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 73 w Białymstoku zapraszamy na dzień otwarty 22 lutego 2018 r. (czwartek) w godz. 9.15 – 10.30.
Mile widziane obuwie na zmianę.


UWAGA REKRUTACJA !!!

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

 1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków:
 • postępowanie rekrutacyjne od 1 marca2018 r. do 9 marca 2018 r.
 • postępowanie uzupełniające od 1 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
 • postępowanie rekrutacyjne 27 marca 2018 r. godz. 15.00
 • postępowanie uzupełniające 21 czerwca 2018 r. godz. 15.00
 1. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola- podpisanie umowy:
 • postępowanie rekrutacyjne do 5 kwietnia 2018 r.
 • postępowanie uzupełniające do 22 czerwca 2018 r.
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 
 • postępowanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2018 r.
 • postępowanie uzupełniające 25 czerwca 2018 r.

Tutaj wpisz swój tekst...

DOKUMENTY PRZEDSZKOLNE

JUBILEUSZ 30 LECIA  PRZEDSZKOLA 

7 grudnia 2016 r. świętowaliśmy Jubileusz 30-lecia naszego przedszkola. W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Kościoła Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rady Miasta Białegostoku, Związków Zawodowych oraz Panie Dyrektor kierujące naszym Przedszkolem przed laty z byłymi pracownikami Naszego Przedszkola. Obecne były również Panie Dyrektor z zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkoły podstawowej oraz przedstawiciele naszego darczyńcy – PSS Społem, Kierownik Administracji Osiedla Dziesięciny II i Rada Rodziców.

                Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu dzieci z najmłodszej i najstarszej grupy naszego przedszkola prezentujących „Taniec Mikołajów” i „Jasełka”. Niezapomniane wrażenie wywołał koncert kolęd w wykonaniu rodziców naszych dzieci.

                Po licznych gratulacjach i podziękowaniach uroczystość Jubileuszu zakończyła się spotkaniem okolicznościowym przy torcie urodzinowym Przedszkola.

Następnego dnia również świętowaliśmy, tym razem przy torcie urodzinowym ze wszystkimi dziećmi i rodzicami.

Zapraszamy do fotoreportażu z uroczystości  w zakładce Galeria.

"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".
J. P. II Nigeria, 1982r.